Dokument

 

SMK, dokument

Årsmötesprotokoll

Regler, avtal, ansökan, mm.

 

 

 Protokoll Årsmöte - arsmotesprotokoll-2016-1.pdf" arsmotesprotokoll-2016-2.pdf"

 

Stadgar

 SMK Stadgar.pdf

 

 

 

 

Ordningsreglersmkordningsregler.pdf

 

 

 

Medlemsansökansmkmedlemsansokan.pdf

 

 

 

 Miljöplan  miljoplan-smk-2015-07-13.pdf

 

 

 

Besiktningsprotokoll - Södra bryggan inspektion-sodra-batbryggan-surte-15-0099.pdf

Besiktningsprotokoll - Norra bryggan inspektion-norra-batbryggan-surte-15-0099.pdf