Styrelsen

 

Ordförande Yngve Andersson  0708-219236

kontakta.smk@gmail.com

 
Suppleant Mikael Björkestam  

kontakta.smk@gmail.com

 
Ledamot Peter Alfredsson  

kontakta.smk@gmail.com

 
Materialansvarig Lennart Nilsson  0708-673306

kontakta.smk@gmail.com

 
Hamnkapten Bo Johnson  0705-090235

kontakta.smk@gmail.com

 
Suppleant Janne Pontén   kontakta.smk@gmail.com  
IT Karl Johan Svanström 0721-424138

kontakta.smk@gmail.com

 

Kassör Sten Rylander  

kontakta.smk@gmail.com

 
Sekreterare Ingemar Johansson   0702-66 38 35

kontakta.smk@gmail.com

 
         
         
         
Värd Knippla

Östen Hammarström